93/09/29

http://picu.ir/1pix/Image-49601

نوشته شده توسط شيـوا خـادمي در 9:43 | | لینک به این مطلب
93/09/21
اتـفاق

می گویند آدم ها شبیه به اسم شان می شوند. شاید. هر چه هست، درست یا نادرست، شادبانو نمونه ی کاملی برای اثبات این گفته است. این زن توی قلب اسمش زندگی می کند و با آن رابطه ای درونی دارد. درست است که زندگی - زندگی حسود- پوستش را کنده و هزار نیشِ سوزن به جسم و روحش زده است، اما نتوانسته قلب امیدوار او را مغلوب کند. پنجاه سالگی به چشم او متعلق به کس دیگر است و مرگ متعلق به زن یا مردی ست که آگهی مردنش را به روزنامه داده اند.

اتـفاق / گلی ترقی


برچسب‌رنگی: گلی ترقی
نوشته شده توسط شيـوا خـادمي در 12:56 | | لینک به این مطلب
93/07/30
پـاییزانه


برچسب‌رنگی: عکس هایم
نوشته شده توسط شيـوا خـادمي در 13:32 | | لینک به این مطلب
93/07/22
چـرتکه


برچسب‌رنگی: عکس هایم
نوشته شده توسط شيـوا خـادمي در 23:46 | | لینک به این مطلب
93/07/12
صبحِ شنبه


برچسب‌رنگی: عکس هایم
نوشته شده توسط شيـوا خـادمي در 13:16 | | لینک به این مطلب
93/07/10
تکیـه


برچسب‌رنگی: عکس هایم
نوشته شده توسط شيـوا خـادمي در 12:59 | | لینک به این مطلب
93/07/03
شادی


برچسب‌رنگی: عکس هایم
نوشته شده توسط شيـوا خـادمي در 20:0 | | لینک به این مطلب
93/06/12
باریکه های نور


باریکه های نور را خیلی دوست دارم. مخصوصا وقتی که بین یک تاریکی راهِ خودش را باز می کند و جا خوش می کند توی دلم. بستنی ِ وانیلی و توت فرنگی را بیشتر از طعم های دیگر دوست دارم. دلم می خواهد روی چمن های سبزِ کمرنگ دراز بکشم و بستنی ام را لیس بزنم، بعد ابرهای آسمان را بشمارم و دست های توماس را در دستانم بگیرم. مامان را وقتی آن لباس ِ زرشکیِ حریرش را با دامن چین دار می پوشد و بابا را وقتی کراواتِ راه راه با خط آبی را برایش گره می زنم و لبخند می زند بیشتر دوست دارم. 
باریکه های نور را خیلی دوست دارم. بعضی هایشان مثلِ حضورِ یک آدم هستند. که یک هویی می آیند توی زندگی ات و تو را غافل گیر می کنند، بعد تو نمی دانی از چه دری وارد شده اند، یا اصلا مگر نشانی داشتند ؟ پس چطور انقدر نزدیک هستند؟ اما اگر عمرِ این آدم ها، قدرِ همین باریکه ی نور باشد و تا چند ساعت دیگر برود و دیگر ازش خبری نباشد دلم حسابی می گیرد. مثل اینکه فراموشی بگیرد و برای همیشه برود. بعد به همه چیز شک می کنم، به خوبی، به عشق، به محبت، به دوست داشتن و دوست داشته شدن.
باریکه های نور را خیلی دوست دارم. با نوکِ انگشتم روی مرز شان خط می کشم و نگاه شان می کنم. به اینکه یک تاریکی را با تمامِ لاغری شان روشن می کنند. توماس هم می گوید من خیلی لاغرم. می گوید مثل یک پَرِ سبک هستم. می گوید سایزم را حفظ است و می تواند چشم بسته بگوید که این لباس اندازه ام هست یا نیست. توماس گاهی مثل باریکه ی نور می شود. گاهی غیبش می زند. گاهی از صبح تا شب خانه نمی آید. گاهی که این باریکه ی نور برای همیشه رفته است و تمام اتاق را شب فرا گرفته می آید و من خوابم برده است. خب راستش را بگویم وانمود می کنم که خوابم برده است. بعد همان طور که چشم هایم بسته است و مثلا خوابم برده حدس می زنم الان دارد چه کار می کند، بوی عطرش زود تر از خودش توی اتاق می آید. بعد به حرکتِ نگاهش فکر میکنم. به اینکه به طرف کمدِ لباس ها می رود. بعد فکر می کنم آن وسط نگاهی به من هم می اندازد؟ 
باریکه های نور را خیلی دوست دارم. دلم می خواهد به روشنیِ کوچک شان نگاه کنم تا دلم باز شود. دلم می خواست دنیا هم با این باریکه های نور تزیین می شد. من به لاغر بودن و باریک بودن و کم بودنش راضی ام. اما دلم می خواهد با همه کوچکی اش دائم باشد. اینکه همیشه کنارم باشد و من خیره شوم به روشنی اش. اصلا کاش توی دلم یکی از این راه های باریک ِنور داشتم. که هر وقتی دلم می گرفت نگاهش می کردم. بعد انگار دنیا مثل یک کارتونِ رنگی بود. انگار توماس سایزم را برای همیشه حفظ بود. شب ها با هم شام می خوردیم. و روزها دل هایمان برای هم تنگ می شد. انگار دنیا طعمش می شد وانیلی و توت فرنگی. 

عکس نوشتـم / عکس از : Laura Stevens


برچسب‌رنگی: عکس نوشت
نوشته شده توسط شيـوا خـادمي در 11:46 | | لینک به این مطلب
93/06/12
اغذیه فروشی


برچسب‌رنگی: عکس هایم
نوشته شده توسط شيـوا خـادمي در 11:44 | | لینک به این مطلب
93/06/11
چند تارِ مو
چایی را هم می زنم، خیره به شکر های تهِ لیوان، که کدام شان سریع تر حل می شوند و کدام دیر تر. یک تارِ مو از موهایم را روی لباسم پیدا می کنم و دوباره چایی را هم می زنم. مانتو ی نخی آبی راه راه را می تکانم در هوا، خیره به ذراتِ کوچکِ آب که با نورِ خورشید قاطی می شود، چند تارِ مو از موهایم را روی مانتو پیدا می کنم و گیره را می زنم روی آستین ها. لباسِ مامان را اتو می کنم، مراقب یقه اش هستم که موقع اتو خوب صاف شود، یکی از تار موها می افتد روی لباسِ اتو شده ی مامان. می نشینم رو تخت و کتاب را دستم می گیرم، دنبال ِ صفحه ی آخری هستم که خوانده ام، مدادِ لایش افتاده است روی فرش، می گردم، پیدایش می کنم، دستم را لای موهایم می کشم، موهایم می ریزند، می ریزند، می ریزند...


برچسب‌رنگی: دل نوشته ها
نوشته شده توسط شيـوا خـادمي در 14:46 | | لینک به این مطلب
93/06/07

خودش را به سینا می چسباند و فکر می کند کاش کوچک بود، کاش آن قدر کوچک بود که توی جیبِ سینا جا می شد، آن وقت دیگر می توانست روز و شب با سینا باشد، آن وقت دیگر می توانست واقعا حتی یک لحظه از سینا جدا نشود... دنیا جای امنی است... دوباره زیر لب تکرار می کند دنیا جای امنی است.

* سارا سالار / هست یا نیست


برچسب‌رنگی: سارا سالار
نوشته شده توسط شيـوا خـادمي در 18:36 | | لینک به این مطلب
93/06/02
قلبش آبی بود با پرنده های کوچکِ سفید

خانمِ توی عکس مهربان بود، گفت چرا نمی آیی جلوتر عکس بگیری ؟
بعد که عکس را گرفتم تشکر کرد و دست تکان داد. خانمِ توی عکس قلبش آبی بود با پرنده های کوچکِ سفید.


برچسب‌رنگی: عکس هایم
نوشته شده توسط شيـوا خـادمي در 22:36 | | لینک به این مطلب
93/06/02

شاید بشود به حساب خستگی گذاشت اما به یک باره احساس درماندگی کردم، مهر و شفقتی نگفتنی به خواهر و برادرانم، جانم را لرزاند. چیزی در درونم می گفت، آخرین شیرینی های کودکی مان را مزه می کنیم...

سی سال بود زندگی را برایم زیبا می کردند... بدون آن ها چه بر سرم می آمد؟ و زندگی کی ما را از هم جدا می کرد؟
چون همین است. چون زمان آنان را که همدیگر را دوست دارند، از هم جدا می کند و هیچ چیز نمی پاید.

*آنا گاوالدا / گریزِ دلپذیر
 

 


برچسب‌رنگی: آنا گاوالدا
نوشته شده توسط شيـوا خـادمي در 11:52 | | لینک به این مطلب
93/06/02
این غروب مثل یک بمب شیمیایی می تواند آدم را منفجر کند... هزار تکه...

*هست یا نیست / سارا سالار
 

 


برچسب‌رنگی: سارا سالار
نوشته شده توسط شيـوا خـادمي در 11:48 | | لینک به این مطلب
93/05/28
مردِ خـانه


برچسب‌رنگی: عکس هایم
نوشته شده توسط شيـوا خـادمي در 13:41 | | لینک به این مطلب
93/05/25
میانه ی ظهر


برچسب‌رنگی: عکس هایم
نوشته شده توسط شيـوا خـادمي در 14:24 | | لینک به این مطلب
93/05/20
مصاحبه جیکـایی
http://www.sarsaraa.ir/blog/1393/1621/ 

نوشته شده توسط شيـوا خـادمي در 16:13 | | لینک به این مطلب
93/05/19
نوکِ مداد های زندگی

آمدنِ تو مثلِ شادیِ آمدنِ یک جعبه ی مداد رنگی بیست و چهار رنگه در روزگارِ کودکی ام بود. اینکه از شوقِ داشتن اش، شب ها خوابم نمی برد، و منتظر بودم هر چه زودتر صبح شود. در شب رویا می بافتم برای صبحی که در راه است، به صفحه ی دفتر نقاشی فیلی ام فکر می کردم، آن هایی که سفید مانده بودند. به ستاره ها و نورش خیره می شدم و دست های کوچکِ پنج ساله ام ذوق ذوق می کردند برای رسیدنِ فردا که مداد رنگی ها را دستم بگیرم و یک خانه بکشم. خانه یی در شب که از پشتِ پنجره اش نور ستاره ها روی دختری می افتد که دلش برق می زند.

آمدنِ تو موجب شد که نوکِ تمام غم ها، ناراحتی ها، دل نگرانی ها و افسردگی ها را بتراشم. با مداد تراشی که از لازمه های زندگی بود و انگار یک جایی گمش کرده بودم. برایم پیدایش کردی و نشانم دادی که می شود رنگ های غمگینِ زندگی را تراشید و دور ریخت. بعد دیدم چقدر نوکِ مدادهای زندگی ام کُند شده بودند؛ نوکِ امید، نوکِ لبخندی حقیقی، نوکِ تپشِ قلبِ حاصل از شادی و نوکِ ایمان، ایمان به روزهای خوب و روشن.

آمدنِ تو مثلِ تیزی نوکِ مدادهای بیست و چهار رنگه ام بود. مثلِ وضوح سبزیِ چمن ها و برگ های درختِ شلیل، وضوحِ آبیِ ابرهای پنبه ای آسمان، وضوحِ سپیدی برف های نوکِ قله ی کوه، وضوحِ قرمزی گل های باغچه ی همسایه، وضوحِ زردیِ آسمان قبل از طلوع خورشید، وضوحِ خوبی. مثلِ بازی های کودکی، گرفتنِ دست هایت و بعد چرخیدن با تو، چرخیدن، چرخیدن تا آنقدر که رنگ های دور و برت کِش بیاید. مثلِ لی لی. مثلِ تاب بازی و گرگم به هوا.

آمدنِ تو یادم انداخت که افعالِ تیره ی زندگی ام را بتراشم، بعد از تراشه هایش بزرگ شوم،

 آمدنِ تو باعث شد نوکِ خوبیِ زندگی و شادیِ دنیا را تیزِ تیزِ کنم، برای همیشه.


برچسب‌رنگی: دل نوشته ها
نوشته شده توسط شيـوا خـادمي در 15:41 | | لینک به این مطلب
93/05/16
هنوز منتظرم

من از تمامِ گل ها، آن گلِ کوهی ناشناسی را دوست داشتم که همه از کنارش می گذشتند. همان گل های کوهی بنفشی که خیلی ها اصلا نمی دیدند روی یک صخره ی کوچک روییده و آن هایی که نگاهش می کردند، بی تفاوت به راهشان ادامه می دادند. اما تو می دانی که من چقدر آن گل ها را دوست داشتم. یک دسته چیدم و تو آن طرف تر سیگارت را دود می کردی. پشت به من ایستاده بودی و من حلقه های دودی را که درست می کردی و روانه ی آسمان می کردی را نگاه می کردم. تو هنوز یادت می آید چقدر آن گل ها را دوست می داشتم؟

غذای مورد علاقه ات تکه ای ران مرغ بود با هویج پخته و کمی سیب زمینی و فلفل دلمه ای سبز. هفته ای سه بار برایت این غذا را می پختم. هر بار سعی می کردم متفاوت تر از قبل باشد. یک بار هویج را بُرش های مربع کردم، یک بار ریزِ ریزش کردم. چند بار سیب زمینی ها را بُرش های گرد دادم، یک بار هم سعی کردم شبیه قلب درش بیاورم. اما تو با چنگال ات سریع همه شان را خوردی. هنوز نمی دانم که فهمیدی برایت شکل قلب پخته بودمش یا نه؟

این آخرها رومیزی را عوضش کردم. دلم می خواست یکی شادتر داشته باشم. همینی که رویش سیب های ریز دارد را خریدم. اما هیچ وقت ندیدی عوضش کردم. واقعا ندیدی یا نخواستی به من بگویی؟ راستش را به من بگو؟ چمی دانم. مگر می شود؟ پس چطور آن اول ها همه چیزهای کوچک را خوب می دیدی؟ مثلا اگر آن دستبند ظریفی که برایم خریده بودی را دستم نمی کردم می پرسیدی کجاست؟ خب می دانی من آن وقت ها دلم چقدر غنج می رفت که تو این همه حواست هست. اصلا آن روز را یادت می آید؟ نه روز نبود، آن شب را می گویم. همان شبی که از پشت چشم هایم را گرفتی. بعد گفتی چشم بسته باید به بیرون از خانه بیایم. بعد من از خوشحالی قلبم تند می زد. رفتیم توی حیاط پشتی. بعد گرمای دستت هنوز روی پلک هایم بود. بعد گفتی باز کن. نگاهت کردم و خندیدم. همان خنده هایی که آن اول ها خیلی دوست داشتی. بعد این دستبندِ ظریف را دور مچ هایم بستی و گفتی دوسم داری. گفتی طوری دوسم داری که عظمتش بیشتر از آن کوهی ست که رویش گل های بنفش می روید.

من را بگو که چه سوال هایی می کنم. سه ساعت است که منتظر نشسته ام. غذای مورد علاقه ات سرد شده است. میل به خوردن را فراموش کرده ام. دلم از این رومیزی می گیرد. آخر چه طور آن را ندیده ای. دلم از تمام لباس هایم می گیرد. که دیگر هیچ وقت نگفتی این لباس بیشتر به تو می آید. دلم از دست هایم می گیرد. از مچ ِ باریکِ دست ِ راستم که همیشه آن دستبندِ ظریف همراهش بود. می دانی، دلم بیشتر از هر چیزی از خودم می گیرد، از اینکه هنوز منتظرم؛ منتظرِ آن دقایقِ خوبی که آن اول های زندگی مان بود. منتظرم...

عکس نوشتـم / عکس از : Laura Stevens


برچسب‌رنگی: عکس نوشت
نوشته شده توسط شيـوا خـادمي در 13:4 | | لینک به این مطلب
93/05/14
مامان راست می گفت

مامان همان طور که به صورتم نگاه می کرد، دستش را زیر چونه اش گذاشت و گفت اصلا ما همینطوری هستیم، همه مون. بعد با دستش نون خورده های روی میز را جمع کرد. ادامه ی حرف هایش گفت : وابسته ایم به هم. راست می گفت.

 یادِ قطاری افتادم که واگن هایش به هم چسبیده اند و با هم حرکت می کنند. اتفاق های روزگار را هم مثل کوه و دشت و خشکی و جنگل رد می کردیم. گاهی از پشت شیشه ی قطار خاطره هایمان را مرور می کردیم و مثل باد که سریع از کنارمان می گذشت، از بدی ها می گذشتیم. گاهی که شادی را می دیدیم برایش دست تکان می دادیم، مثل بچه ی روستایی که خانه اش از اتفاق روزگار نزدیک راه آهن بود و تمام رویایش این بود که صبح از خواب بیدار شود و برای مسافران نامرئیِ قطار دست تکان دهد. مامان دست هایش پر از مِهر بود. برای تک تک شان دست تکان می داد. بابا حواسش به مسیر بود، به جاده، به خاکی هایش، هموار و ناهموارش. دستِ فروغ هم در دست مان بود. و من، من توی واگن راه می رفتم و به زندگی نگاه می کردم. زندگی با تمامِ توان و قدرتش در حال گذر بود. زندگی کاری با بدی و خوبی نداشت. زندگی هم آدم های بد داشت، هم آدم های خوب و چرخه اش ادامه داشت. زندگی هم صبح داشت، هم غروب، هم شب. اما در دلم چیزی می گفت که خوبی ها ماندگار هستند، حتی اگر کم باشند. که لازمه ی زندگی اند. و بدی ها. باید ازشان گذشت و عبور کرد ...

مامان راست می گفت. ما چهارتایی مان همین طوری هستیم؛ وابسته به هم. 


برچسب‌رنگی: دل نوشته ها
نوشته شده توسط شيـوا خـادمي در 14:43 | | لینک به این مطلب
93/05/07
که هر کس دل به دریا زد رهایی یافت


برچسب‌رنگی: عکس هایم
نوشته شده توسط شيـوا خـادمي در 23:41 | | لینک به این مطلب
93/04/27
the silence of the sea


برچسب‌رنگی: عکس هایم
نوشته شده توسط شيـوا خـادمي در 13:58 | | لینک به این مطلب
93/04/26
خوابِ سفـید
گوشه پلاستیکی رومیزی را با دستم صاف کردم. داشت میز را آماده می‌کرد که گفتم: تا حالا شده خوابِ سفید ببینی؟ مرضیه داشت پنیر را از قالبش جدا می‌کرد و داخل ظرف مخصوصش می‌گذاشت. برگشت و نگاهی به من کرد و گفت: خواب سفید دیگر چه جور خوابی ست؟ با دستم روی رومیزی شکل‌های فرضی کشیدم و نمی‌دانستم برایش چگونه خوابم را تعریف کنم. لیوان چایی را کنارم گذاشت و در حالی که نان لواش‌ها را با قیچی تکه تکه می‌کرد گفت: نگفتی هادی! خواب چه دیده‌ای؟ گفتم: همان چیزی که همیشه آرزویش را داشتم. نشست روبرویم و شیشه مربای آلبالو را در دستانش گرفت. نگاهش کردم. هر کاری می‌کرد نمی‌توانست درش را باز کند. گرفتم و با فشاری کوچک درش را باز کردم. خندید.

ادامه : 


برچسب‌رنگی: دل نوشته ها
نوشته شده توسط شيـوا خـادمي در 13:32 | | لینک به این مطلب
93/04/22
رنگِ موهایم

رنگِ موهایم را از هر رنگی توی دنیا بیشتر دوست دارد. خودش گفته است. یک شب کنار رودخانه راه می رفتیم و در دستش بطری را می چرخاند که به چشم هایم زل زد و گفت تو قشنگ ترین رنگ ِموی دنیا را داری. بعد من همان جا بود که احساس کردم مثل رودخانه ی آرامِ آن شب، من آرام ترین زن دنیا هستم. 
گفته است آبی از هر رنگی بیشتر به تو می آید، به خصوص اگر آبی اش آسمانی باشد. انگار که این رنگ را برای تو ساخته باشند. برای همین سه روز بعدش رفتم از مغازه ی پیتر هفت دست لباس آبی خریدم. همه شان را تا کرده ام گذاشته ام توی کمد قهوه ای. 
یک بار اما عصبانی بود. موهایم را برایش صاف کرده بودم. صبح زود از خواب بیدار شده بودم تا به همه ی کارهایم برسم. ساعت هشت قرار بود همدیگر را در رستورانی نزدیک رودخانه ببینیم. قلبم تند می زد و همش به ساعتِ آشپزخانه نگاه می کردم و دوست داشتم عقربه زودتر به هشت نزدیک شود. لباس آبی ام را از کمد قهوه ای بیرون کشیدم. موهایم را شانه کردم و فرقم را کج گرفتم. رژ لب قرمزم را که هیچ وقت نزده بودم آن شب زدم. 
ساعت از هشت گذشته بود و رو به روی هم نشسته بودیم. اما انگار پیش من نبود. همش سرش را این طرف و آن طرف می چرخاند. منتظر بودم تا دست هایم را در دست هایش بگیرد. مثل چند شب پیش. حتی دست هایم را نزدیک دست هایش بردم اما اصلا حواسش پیش من نبود. تمام مدت منتظر بودم از رنگ آبی لباسم بگوید. اولین بار بود که برایش پوشیده بودم. سرم را انداختم پایین و با چنگالم اسپاگتی را هی چرخاندم، هی چرخاندم و زیر لب خودم را سرزنش کردم که چرا رژ لب قرمزم را زدم. نمک را گرفتم بریزم روی اسپاگتی که موهایم سُر خورد جلوی چشم هایم. مطمئن بودم الان از رنگش می گوید. یا اینکه حتما متوجه شده است که فرقم را برایش عوض کرده ام. اما با دست هایش روی میز ضرب گرفته بود و به جایی نامعلوم خیره شده بود. با دستم موهایم را پشت گوش هایم سُراندم. فرق کجم به هم ریخته بود. دست هایم یخ زده بود. و دلم می خواست سه بشقاب دیگر هم اسپاگتی بخورم. 
بعد از آن شب دیگر ندیدمش. آن شش دست لباس آبی توی کمد خاک می خورند. حوصله ندارم صبح زود از خواب بیدار شوم. وقتی از کنار رودخانه رد می شوم دلم می ریزد پایین. یادم می آید دیگر دلم مثل ِ آن شب آرام نیست. لاک قرمزم را هم پاک کردم. فقط دوست دارم موهایم را شانه کنم. بعد موهای مانده از لای شانه را بیرون بکشم و نزدیکِ نورِ آفتاب به رنگش خیره شوم.

* عکس نوشت / عکسی از Jen Davis

برچسب‌رنگی: عکس نوشت
نوشته شده توسط شيـوا خـادمي در 22:12 | | لینک به این مطلب
93/04/19
همـسایه


برچسب‌رنگی: عکس هایم
نوشته شده توسط شيـوا خـادمي در 12:43 | | لینک به این مطلب
93/04/15
آلـزایمر
آقاجان هفت سال است که آلزایمر گرفته است. دکترها می‌گویند ارثی است، اما من می‌گویم از وقتی مهین‌بانو رفت، آقاجان این شکلی شد. وقتی مهین‌بانو بود، مثل همیشه حواسش به آب دادن گل‌های باغچه‌ی کوچکشان بود. هر صبحِ جمعه علف‌های هرزِ پای گل‌ها را قطع می‌کرد، کتری را روشن می‌کرد، حیاط را آب پاشی می‌کرد، خاکِ روی گلبرگ‌های شمعدانی را می‌گرفت و سفره‌ی صبحانه را می‌چید. رأس ساعت هشت و نیم پیچِ رادیو را می‌چرخاند و منتظر بیدار شدنِ مهین‌بانو می‌نشست.

ادامه :

http://photo.aqr.ir/Portal/home/?Image/45371/25358/379308/photo.aqr.ir_%D8%A2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B1.jpg


برچسب‌رنگی: عکس نوشت
نوشته شده توسط شيـوا خـادمي در 12:58 | | لینک به این مطلب
93/04/14
بـازار


برچسب‌رنگی: عکس هایم
نوشته شده توسط شيـوا خـادمي در 21:31 | | لینک به این مطلب
93/04/11
مهمان

فروغ آمده. نه مثلِ همیشه. از وقتی ازدواج کرده مثل مهمان ها می آید خانه مان. مانتوهای رنگی. شال های شیک. کفشِ پاشنه بلند. تازگی روسری هم به آن اضافه شده که نشانه ی خانوم تر شدنش است. نشسته ایم دور هم. چایی می خورد و از روزهایش می گوید. با خنده از اتفاق های روزمره می گوید و مامان جوری به حرف هایش گوش می کند که انگار برایش غزل حافظ می خوانند.

مامان کلی سبزی خریده است. سبزی خورشتی. روزنامه ها را کف زمین چیده. من و فروغ کنارش می شینیم. یادِ بچگی ها می کنیم. یادِ وقت هایی که مامان و بابا تنهایی سینما می رفتند و ما را نمی بردند. ما را نمی بردند چون هنوز قدرت درک فیلمی مثل " از کرخه تا راین " یا " قرمز " رو نداشتیم. بعد به جایش ما می رفتیم پارک. فروغ یادش می افتد و با خنده برای مامان تعریف می کند.

نگاه شان می کردم. گذر زمان مثل عوض شدن یک سکانس است. چشمانت را می بندی. بازش که می کنی دنیا قد می کشد. حالا فروغ مهمانِ ما شده است. مامان دعوایم می کند. می گوید مهمان نیست که. دخترش است. تازه یک پسر هم دارد. فروغ و حسن نشسته اند کنار هم. وایبرشان را چک می کنند. مامان و بابا هم تلویزیون نگاه می کنند. زندگی می چرخد در خانه ی کوچک مان. و تا چند دقیقه ی دیگر مهمان ها می روند. و ما باز می شویم سه نفر.


برچسب‌رنگی: دل نوشته ها
نوشته شده توسط شيـوا خـادمي در 0:19 | | لینک به این مطلب
93/04/09
از یک صبح تا ظهر

این تِرَک را می توان گذاشت روی تکرار از یک صبح تا ظهر. بعد در اتاقت بچرخی و همینطور که چروک های روتختی ات را مرتب می کنی به روزهایت فکر کنی. میزت را که خلوت می کنی به خاطره هایت فکر کنی. لیوانِ مداد رنگی هایت را که تمیز می کنی با ریتم ملایم اش زندگی را بگذرانی. به ثانیه های کوچک که به راحتی دیده نمی شود فکر کنی. ثانیه هایی که حسابی ریز و ناچیزند، اما وقتی روی هم جمع می شوند، می شود یک روز، یک هفته، یک سال و عدد های بزرگ تر. زندگی همین است. همین عدد هایی که می آیند روی یکدیگر و قد می کشیند. زندگی همین است. مثل یک آهنگِ ملایم که دلت را آرام می کند و تو دمپایی ات را آرام در می آوری و چهار زانو می نشینی روی تختت و دنبالِ جهتِ بادِ کولر که گردن ات را خنک کند. 

http://chordify.net/chords/mohsen-namjoo-adame-pooch-mohsennamjoo


برچسب‌رنگی: دل نوشته ها
نوشته شده توسط شيـوا خـادمي در 14:26 | | لینک به این مطلب
93/03/31
ﺑﺎﻧﻮ ﻣﺮﺍ / ﻗﻄﺮﻩ ﻗﻄﺮﻩ ﺩﺭﯾﺎﺏ


برچسب‌رنگی: عکس هایم
نوشته شده توسط شيـوا خـادمي در 13:9 | | لینک به این مطلب